Tìm việc làm Bảo trì - Sửa chữa lương cao tại Quảng Ngãi 2018

Refractory Supervisor - Dung Quất

Faro Recruitment Vietnam JSC

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/10/2018

Faro Recruitment Vietnam JSC

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề