Tìm việc làm Bảo trì - Sửa chữa lương cao tại Quảng Ngãi 2019

EHS Specialist - Contractor (Quang Ngai Province)

Faro Recruitment Vietnam JSC

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 20/11/2019

Faro Recruitment Vietnam JSC

EHS Specialist - Contractor

Faro Recruitment Vietnam JSC

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 08/11/2019

Faro Recruitment Vietnam JSC

Refractory Supervisors / Refractory Engineer

VPĐD Vesuvius Malaysia Sdn. Bhd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/10/2019

VPĐD Vesuvius Malaysia Sdn. Bhd

Nhân viên bảo trì điện lạnh (Làm việc tại VSIP Quảng Ngãi)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/08/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

QA Manager – Experienced in automotive industry

Faro Recruitment Vietnam JSC

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/07/2019

Faro Recruitment Vietnam JSC

Field Service Engineer | Kỹ Sư Dịch Vụ (Hóa Chất, 800USD, HD5375)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22/04/2019

MegaCEO

OPERATION ENGINEER

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 16/04/2019

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Technical Manager Working in Quang Ngai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 09/04/2019

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Application Engineer

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Thành Công

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 03/04/2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Thành Công

Maintenance Supervisor (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Operation Engineer

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 01/03/2019

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Mechanical Specialist | Chuyên Gia Máy (Yarn Machine, 3000USD, NN4550)

MegaCEO.com

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/12/2018

MegaCEO.com

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề