Thông Tin Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

  • Địa chỉ: Thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama
  • Qui mô: Từ 25 - 99 nhân viên
LILAMA EME là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường với các sản phẩm dịch vụ chính gồm: - CUNG CÂP DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI bao gồm: Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải & các dịch vụ môi trường khác -NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT các sản phẩm, công nghệ trong lĩnh vực Xử lý & Tái chế chất thải.

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama Tuyển dụng 2019

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - CÔNG TRÌNH

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 06/08/2019

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH/CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Ô TÔ

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 06/08/2019

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 22/06/2019

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

CÔNG NHÂN THU GOM RÁC

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 06/08/2019

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 22/06/2019

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - CÔNG TRÌNH

Mức lương: 10 - 15 triệu

Ngày cập nhật: 20/04/2019

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Công Nhân Vận Hành

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 21/12/2018

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Phụ Trách Vật Tư

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 01/11/2018

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện Công Trình

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 23/07/2018

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Nhân Viên Vật Tư

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 23/05/2018

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 23/02/2018

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện - Công Trình

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 12/01/2018

Công Ty Cổ Phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề