Thông Tin Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group

  • Địa chỉ: Bùi Tấn Diên, Tp Đà Nẵng
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group
  • Qui mô: Đang cập nhật

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group Tuyển dụng 2019

Quản lý khu vực

Mức lương: 20 - 30 triệu

Ngày cập nhật: 01/10/2018

Công Ty Cổ Phần Đại Nam Group

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề