Thông Tin Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

  • Địa chỉ: 19th Floor, CEO tower, Me Tri Ha urban area, Pham Hung street, Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Hanoi
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon
  • Qui mô: Từ 500 - 999 nhân viên
Find more at www.fecon.com.vn

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon Tuyển dụng 2019

Equipment Department Manager

Mức lương: 20 - 30 triệu

Ngày cập nhật: 15/11/2018

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề