Thông Tin Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

  • Địa chỉ: 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Người liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Qui mô: Đang cập nhật
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc...Chi tiết Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Việc xây dựng thành công và đưa NMLD Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn Tuyển dụng 2019

Chuyên Gia Lĩnh Vực Tài Chính Thu Xếp Vốn

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề