Thông Tin Công Ty Cổ Phần Lumi Viêt Nam

Công Ty Cổ Phần Lumi Viêt Nam

Công Ty Cổ Phần Lumi Viêt Nam

  • Địa chỉ: 96B Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty Cổ Phần Lumi Viêt Nam
  • Qui mô: Từ 10 - 24 nhân viên
Công ty phát trển thiết bị nhà thông minh

Công Ty Cổ Phần Lumi Viêt Nam Tuyển dụng 2019

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề