Thông Tin Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

  • Địa chỉ: TẦNG 3 - TẬP ĐOÀN SƠN WINPRO
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam
  • Qui mô: Đang cập nhật

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam Tuyển dụng 2019

Nhân viên kinh doanh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 02/07/2019

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 18/06/2019

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

Nhân viên kinh doanh thị trường

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 19/06/2019

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

Nhân viên kinh doanh sơn nước

Mức lương: 7 - 10 triệu

Ngày cập nhật: 15/03/2019

Công Ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề