Thông Tin Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

  • Địa chỉ: E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint
  • Qui mô: Trên 1000 nhân viên
Công ty Cổ Phần Thái Lan Paint là chuyên gia về lĩnh vực sơn nước hàng đầu ở Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint Tuyển dụng 2019

Giám Đốc Vùng Quảng Ngãi & Bình Định

Mức lương: Trên 30 triệu

Ngày cập nhật: 09/11/2018

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Quản Lý Showroom Nghĩa Chánh- Quảng Ngãi

Mức lương: 10 - 15 triệu

Ngày cập nhật: 30/10/2018

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Quản Lý Showroom Quảng Ngãi

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 13/06/2018

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề