Thông Tin Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

  • Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người liên hệ: Vinasoy HR Team
  • Qui mô: Đang cập nhật
Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy là 1 thành viên trực thuộc Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi, được thành lập năm 1997 và chuyên về các sản phẩm dinh...Chi tiết Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy là 1 thành viên trực thuộc Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi, được thành lập năm 1997 và chuyên về các sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành. Vinasoy hiện là công ty đẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành bao bì giấy trên toàn quốc với hơn 75% thị phần. Với 18 năm hình thành và phát triển, Vinasoy đã có những bước phát triển vượt bậc không chỉ là về phân phối và thị phần mà còn gây dựng được một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp và một tập thể hơn 1.500 cán bộ công nhân viên đồng thuận, tận tâm, là một nơi làm việc lý tưởng cho những người đam mê, nhiệt huyết trong công việc. Với mong muốn trở thành công ty dẫn dầu toàn cầu về các sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành, Vinasoy đang mở rộng đầu tư về mọi phương diện, trong đó, xây dựng đội ngũ vững mạnh là 1 trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu. Rút gọn Qui mô công ty: >1.500

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Tuyển dụng 2019

Chuyên viên Phát triển tổ chức

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 11/04/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Đào tạo

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/04/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Kỹ thuật Công nghệ

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/04/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Sales Admin (Kênh Siêu thị)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/04/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên lập Kế hoạch và Theo dõi Hợp đồng

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/03/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kế toán tiêu thụ

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/03/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Đào tạo

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/03/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Trưởng bộ phận C&B

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 01/03/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Chọn tạo giống

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Kỹ thuật Canh tác

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên lập hợp đồng

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

KTV phân tích sinh hóa

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Sữa Học Đường

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 10/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Assistant Brand Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 10/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Kế Hoạch, Tổng Hợp Thị Trường

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 08/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Sales Admin (Kênh Siêu thị)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 08/01/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kế toán tiêu thụ

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 31/12/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Mua hàng

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 27/12/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Assistant Brand Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/11/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kỹ thuật Canh tác

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/10/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Kế Hoạch, Tổng Hợp Thị Trường

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 30/05/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Assistant Brand Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 20/04/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng sản xuất

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 20/04/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Kế Hoạch, Tổng Hợp Thị Trường

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/04/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Trưởng bộ phận Quan hệ Lao động và Tiền lương

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/04/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Chọn tạo giống

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Nghiên cứu Công nghệ

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Khuyến nông

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kỹ thuật Canh tác

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Quản trị Hệ thống (System Administrator)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/12/2018

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên C&B

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 30/10/2018

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên quản trị hệ thống mạng

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 30/10/2018

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề