Thông Tin Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

  • Địa chỉ: Unit 1905, 19th Floor, Ruby Tower, 81-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1
  • Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Như
  • Qui mô: Đang cập nhật
Consulting, recruitment to other companies who exist in Viet Nam.

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam Tuyển dụng 2019

OPERATION ENGINEER

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 16/04/2019

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Operation Engineer

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 01/03/2019

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

ELECTRICAL ENGINEER

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/10/2018

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề