Thông Tin Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt

Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt

Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt

  • Địa chỉ: Số 1, Đường 4A, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt
  • Qui mô: Trên 1000 nhân viên
Công ty TNHH KingMaker III (VietNam) Footwear Co.,lt. Là công ty 100% vốn đầu tư Đài Loan với quy mô từ 1000 đến 5000 nhân viên, chuyên sản xuất giày xuất khẩu.

Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt Tuyển dụng 2019

Nhân Viên Thu Mua

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 26/11/2017

Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt

Nhân Viên Văn Phòng ( Nghiệp Vụ Hải Quan)

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 23/11/2017

Công Ty TNHH Kingmaker Iii (Vietnam) Footwear Co.,lt

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề