Thông Tin Công Ty TNHH Mtv Azura

Công Ty TNHH Mtv Azura

Công Ty TNHH Mtv Azura

  • Địa chỉ: 85 Trần Quang Diệu, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty TNHH Mtv Azura
  • Qui mô: Ít hơn 10 nhân viên

Công Ty TNHH Mtv Azura Tuyển dụng 2019

Nhân Viên Kỹ Thuật

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 19/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Azura

Hoạ Viên Kiến Trúc

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 19/09/2018

Công Ty TNHH Mtv Azura

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề