Thông Tin Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

  • Địa chỉ: 15 Phan chu Trinh
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà
  • Qui mô: Đang cập nhật

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà Tuyển dụng 2018

Nhân viên kinh doanh, bán hàng (Ưu tiên nữ, không đi thị trường

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Nhân viên BÁN HÀNG TẠI VĂN PHÒNG

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 01/11/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Nhân viên BÁN HÀNG TẠI VĂN PHÒNG

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 15/10/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Nhân viên BÁN HÀNG TẠI VĂN PHÒNG

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 09/10/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Nhân viên kinh doanh, bán hàng (Ưu tiên nữ, không đi thị trường

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 06/07/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Nhân viên kỹ thuật CNTT

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 06/07/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hồng Hà

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề