Thông Tin CP Sx Tm Dv Dung Quất

CP Sx Tm Dv Dung Quất

CP Sx Tm Dv Dung Quất

  • Địa chỉ: Khu kinh tế Dung quất
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự CP Sx Tm Dv Dung Quất
  • Qui mô: Từ 25 - 99 nhân viên

CP Sx Tm Dv Dung Quất Tuyển dụng 2019

Kĩ Thuật , Chế Biến Gỗ

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 20/08/2018

CP Sx Tm Dv Dung Quất

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề