Tìm việc làm Dệt may - Da giày - Thời trang lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (May Mặc, 2000USD, MT5622)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/06/2019

MegaCEO

Plant Manager | Quản Lý Nhà Máy (Dệt may, 3000USD, X5639)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/06/2019

MegaCEO

Raw Materials Buyer (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/05/2019

Wanek Furniture

Raw Materials Buyer (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/05/2019

Wanek Furniture

Products Sourcing Specialist

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/03/2019

Wanek Furniture

Production Planner

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 27/02/2019

Wanek Furniture

Warehouse Manager (Quảng Ngãi)

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 01/01/2019

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

[Quang Ngai Province] Head of Recruitment

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 30/12/2018

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Mechanical Specialist | Chuyên Gia Máy (Yarn Machine, 3000USD, NN4550)

MegaCEO.com

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/12/2018

MegaCEO.com

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề