Tìm việc làm Dệt may - Da giày - Thời trang lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Sales Staff | Nhân Viên Kinh Doanh (Phụ Liệu May, 750USD, SN6723)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 09/01/2020

MegaCEO

Factory Director

Monroe Consulting Group Vietnam

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/12/2019

Monroe Consulting Group Vietnam

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (May Mặc, 500USD, NT6506)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/11/2019

MegaCEO

HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (May Mặc, 1500USD, LH6484)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/11/2019

MegaCEO

Import-Export Manager (Garment, 2000USD, DT6041)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 16/09/2019

MegaCEO

Product Planner

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/08/2019

Wanek Furniture

BOM Clerk (Nhân Viên Tính Định Mức - Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/07/2019

Wanek Furniture

Packing Technician (Kỹ Thuật Viên Bao Bì)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

Routing Clerk (Nhân viên quy trình)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

BOM Clerk (Nhân Viên Định Mức)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Wanek Furniture

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (May Mặc, 2000USD, MT5622)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/06/2019

MegaCEO

Plant Manager | Quản Lý Nhà Máy (Dệt may, 3000USD, X5639)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/06/2019

MegaCEO

Raw Materials Buyer (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/05/2019

Wanek Furniture

Raw Materials Buyer (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/05/2019

Wanek Furniture

Products Sourcing Specialist

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 28/03/2019

Wanek Furniture

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề