Tìm việc làm Dệt may - Da giày lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Footwear Quality Auditors (Central Vietnam)

Representative Office Of Columbia Sportswear

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 19/05/2019

Representative Office Of Columbia Sportswear

Chuyên Viên Hành Chính - Properwell VIETNAM

Properwell Viet Nam Co., Ltd

Mức lương: 20 - 30 triệu

Ngày cập nhật: 18/04/2019

Properwell Viet Nam Co., Ltd

Assistant Merchandise Manager

Germton Industrial Company Limited

Mức lương: Trên 30 triệu

Ngày cập nhật: 14/04/2019

Germton Industrial Company Limited

Purchasing Manager - Giám Đốc Thu Mua

Germton Industrial Company Limited

Mức lương: Trên 30 triệu

Ngày cập nhật: 26/03/2019

Germton Industrial Company Limited

IT Manager (Garment/textile)

Navigos Search's Client

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 19/12/2018

Navigos Search's Client

New Factory Construction Manager

Navigos Search

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 24/11/2018

Navigos Search

Modeller For Ladies Shoes

Rieker Vietnam Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 18/10/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Chuyên Viên Vẽ Giày

Rieker Vietnam Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 13/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Leading Technical Designer (Modelleur)

Rieker Vietnam Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 11/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

QC

Vpđd Carmel Clothing Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 16/08/2018

Vpđd Carmel Clothing Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề