Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Mức lương: Đang cập nhật

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2019

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Cập nhật: 07/08/2019

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

I. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý, vận hành Chi nhánh (CN) và các phòng giao dịch (PGD) trực thuộc
1. Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát công tác quản lý chung đối với các hoạt động vận hành tại CN (công tác dịch vụ khách hàng, kho quỹ, kế toán, hỗ trợ tín dụng, hành chính) tại địa bàn được phân công một cách an toàn, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và định mức chi phí vận hành, tuân thủ quy định pháp luật và quy định, quy trình nghiệp vụ của MSB

 • Trực tiếp phê duyệt các hồ sơ, chứng từ theo thẩm quyền, kiểm soát và ký duyệt các báo cáo liên quan của CN và PGD trực thuộc gửi Tổng giám đốc, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền (định kỳ hoặc phát sinh theo yêu cầu)
 • Đại diện CN MSB làm việc với các cơ quan thẩm quyền
 • Chịu trách nhiệm về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra trong CN và PGD trực thuộc bao gồm: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho MSB; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các báo cáo, phản hồi của các bộ phận như quản lý rủi ro hoạt động, giám sát tuân thủ, kiểm toán nội bộ, quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng (CLDVKH)
 • Kiểm soát chi phí hoạt động và ngân sách thuộc mảng vận hành của Chi nhánh theo thẩm quyền và kế hoạch được giao; tổ chức phân bổ chi phí giữa các ngân hàng chuyên doanh (NHCD) theo quy định của MSB
 • Giải quyết các vấn đề, khiếu nại thuộc thẩm quyền

2. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ vận hành tại địa bàn được phân công tuân thủ quy định pháp luật và quy định, quy trình nghiệp vụ của MSB

 • Quản lý, tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng tại địa bàn được giao; phê duyệt các giao dịch theo thẩm quyền quy định tại các văn bản do Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc ban hành
 • Quản lý, tổ chức hoạt động quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn kho quỹ, cung cấp dịch vụ kho quỹ cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng, máy ATM tại địa bàn được giao.
 • Tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ tín dụng khu vực tại địa bàn theo phân công
 • Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ của các đơn vị trên địa bàn
 • Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản lý tài sản tại địa bàn
 • Chịu trách nhiệm thành lập, tham gia, phân công nhiệm vụ của ban quản lý kho quỹ đối với (các) kho quỹ nghiệp vụ tại đơn vị được giao quản lý.

II. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý và phát triển kinh doanh theo phân khúc khách hàng được NHCD phân công

 • Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính, con người, quy trình và khách hàng được giao bởi NHCD chủ quản;
 • Tham gia phối hợp bán chéo với các bộ phận kinh doanh tại CN và PGD trực thuộc nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho MS (Chi tiết theo nhiệm vụ tại mô tả công việc của vị trí giám đốc trung tâm kinh doanh của 1 trong các ngân hàng chuyên doanh hoặc chức danh khác được giao kiêm nhiệm)

III. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc

 • Cập nhật, truyền thông và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, chương trình về CLDVKH theo quy định của MSB;
 • Tổ chức thực hiện và giám sát các CN/PGD khắc phục các điểm chưa đạt về CLDV
 • Giải quyết khiếu nại khách hàng (KH) phát sinh liên quan đến CN/PGD
 • Tổ chức đào tạo hướng dẫn cán bộ nhân viên về CLDVKH và chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường CLDVKH để đảm bảo chăm sóc KH tốt nhất;
 • Phân công nhiệm vụ về CLDV cho từng bộ phận tại CN/PGD đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác CLDVKH của từng cá nhân và đơn vị tại CN và PGD trực thuộc nhằm đảm bảo CLDV vượt trội cho KH
 • Đầu mối tương tác với bộ phận phụ trách CLDV tại trụ sở chính để xử lý các vấn đề liên quan
 • Chịu trách nhiệm về công tác duy trì, cải thiện CLDV tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc nhằm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn CLDV và SLAs cam kết.

IV. Nhóm nhiệm vụ về quản lý nguồn lực tại Chi nhánh

 • Điều phối nhân sự thuộc mảng công việc phụ trách tại chi nhánh nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên thuộc mảng công việc phụ trách tại chi nhánh theo thẩm quyền
 • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cán bộ nhân viên; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo.
 • Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách tại chi nhánh theo thẩm quyền
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại chi nhánh
 • Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế nhiệm như yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm;
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A1; hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương);
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại tổ chức tín dụng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh tại các tổ chức tín dụng;
 • Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc;
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Ngân hàng;
 • Có kiến thức và am hiểu quy trình/quy định về các nghiệp vụ tác nghiệp tín dụng,  kế toán, hành chính, kho quỹ, dịch vụ khách hàng, hậu kiểm, tài sản, IT trong ngành Ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
 • Có khả năng giao tiếp và truyền thông, khả năng lập kế hoạch và tổ chức; khả năng quản lý quá trình triển khai công việc; khả năng đánh giá và ra quyết định.
 • Khả năng xử lý khiếu nại với khách hàng.
 • Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, ngân hàng nhà nước địa phương

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

 • Địa chỉ: 15 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng
 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Long
 • Qui mô: Đang cập nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Chi tiết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức chuyển Hội sở lên Hà Nội, mở đầu một giai đoạn phát triển mới với phạm vi hoạt động được mở rộng đáng kể. Sau 27 năm không ngừng phát triển, MSB hiện đã vươn tới vị trí là một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam, sau khi chính thức nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông ngày 12/8/2015, với giá trị tổng tài sản 123,000 tỷ đồng, vốn điều lệ 11,750 tỷ đồng, mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 máy ATM trên toàn quốc. Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam, MSB đã xác định sứ mệnh quan trọng là xây dựng một ngân hàng tốt đến mức ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ. Dựa trên 3 thế mạnh nền tảng: tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên thân thiện, gắn kết, chiến lược nền tảng của chúng tôi là tiếp tục phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh sẵn có để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp, cộng đồng và tập thể CBNV của Ngân hàng trong mỗi việc chúng tôi làm. Với tầm nhìn và chiến lược nền tảng được xác định rõ ràng, Ngân hàng chúng tôi đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ Giá Trị Cốt Lõi trong từng hoạt động. Đây được xem là một hành động quan trọng trên lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại MSB, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhanh và bền vững trong những năm sắp tới. Chắc nền tảng, vững bước phát triển trong tương lai MSB hướng tới việc xây dựng một ngân hàng giao dịch thuận tiện – tin cậy – thân thiện, được khách hàng ưu tiên lựa chọn bởi những lợi ích vượt trội từ việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng được thiết kế phù hợp, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc, từ khách hàng cá nhân khu vực thành thị tới nông thôn, từ khách hàng doanh nghiệp nhỏ, vừa tới khách hàng doanh nghiệp lớn và các định chế tài chính. Ngân hàng chúng tôi đã và đang không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống nền tảng công nghệ hiện đại, cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ trên cơ sở am hiểu nhu cầu khách hàng; chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu suất cao và đặc biệt, quan tâm xây dựng mô hình quản trị ngân hàng và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững. Hiện nay, với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 ATM trên toàn quốc, MSB đang cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng với nhiều lợi ích vượt trội, nhận được sự tin tưởng sử dụng của trên 1,8 triệu khách hàng cá nhân, gần 40.000 khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những thế mạnh nền tảng vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng, sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết cùng đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ triển khai xuất sắc mỗi hoạt động để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và đối tác, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam trong tương lai.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) Tuyển dụng 2019

Giao Dịch Viên - RB - MSB

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Chuyên viên Hậu kiểm - KVH - MSB

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Giao Dịch Viên - RB - MSB

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Kiểm Soát Viên - RB - MSB

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2019

Từ Khóa Liên Quan

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề