Thông Tin Headhunt Vietnam

Headhunt Vietnam

Headhunt Vietnam

  • Địa chỉ: 31A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Headhunt Vietnam
  • Qui mô: Từ 10 - 24 nhân viên
HEADHUNT VIETNAM is professional recruitment company base in Vietnam . We understand about Vietnam market and We apply local knowledge with true global connection through our partner in Asia-Pacific

Headhunt Vietnam Tuyển dụng 2019

Nhân Viên Vận Hành Cần Cẩu (Làm Dự Án Từ 1 Năm Trở Lên)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 05/01/2018

Headhunt Vietnam

Electrician (Project)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 06/01/2018

Headhunt Vietnam

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề