Thông Tin Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch

Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch

Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch

  • Địa chỉ: No. 1, Street 8A, VSIP Quang Ngai, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch
  • Qui mô: Đang cập nhật
We, HOYA LENS VIETNAM LTD, a well-known Japanese Corporation of Eyeglass manufacturing, are newly-established in VSIP Quang Ngai. We are looking for dynamic and suitable candidates to join our team.

Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch Tuyển dụng 2019

QA Supervisor (Working At VSIP Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch

Technical Supervisor (Working At VSIP Quảng Ngãi)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 28/03/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd - Quang Ngai Branch

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề