Thông Tin HR Vietnam’s ESS Client

HR Vietnam’s ESS Client

HR Vietnam’s ESS Client

  • Địa chỉ: Pasteur Tower, Ground Floor, 139 Pasteur st., Dist. 3
  • Người liên hệ: HR
  • Qui mô: Đang cập nhật
As a leading consultancy with operations nationwide, HR Vietnam provides clients and candidates with tailor-made solutions in executive recruitment, career...Chi tiết As a leading consultancy with operations nationwide, HR Vietnam provides clients and candidates with tailor-made solutions in executive recruitment, career management as well as payroll services. We deliver innovative hands-on solutions that address both recruitment strategies and human resources.HRVietnam là công ty hàng đầu về tuyển dụng và tư vấn nguồn nhân lực tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự, cung cấp - quản lý nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho ứng viên. HR Vietnam luôn chú trọng mang đến cho nhà tuyển dụng những giải pháp sáng tạo cả trong chiến lược tuyển dụng lẫn quản lý nguồn nhân lực.

HR Vietnam’s ESS Client Tuyển dụng 2019

Japanese Interpreter ( Base in Quang Ngai )

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/01/2020

HR Vietnam’s ESS Client

Japanese interpreter ( Base in Quang Ngai )

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/12/2019

HR Vietnam’s ESS Client

Japanese Interpreter (N2)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/12/2019

HR Vietnam’s ESS Client

Project Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/04/2019

HR Vietnam’s ESS Client

Korean Interpreter/ Speaker.

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22/02/2019

HR Vietnam’s ESS Client

SECRECTARY FOR CEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22/02/2019

HR Vietnam’s ESS Client

Senior Development & Construction Manager/ Director (Expatriate or local Vietnamese)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/02/2019

HR Vietnam’s ESS Client

Training Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 23/12/2018

HR Vietnam’s ESS Client

C&B Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 27/10/2018

HR Vietnam’s ESS Client

HR Manager

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 14/10/2018

HR Vietnam’s ESS Client

Korean Interpreter Cum Assistant to CEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 08/10/2018

HR Vietnam’s ESS Client

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề