Thông Tin Navigos Search

Navigos Search

Navigos Search

  • Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ Quận 1
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Navigos Search
  • Qui mô: Trên 1000 nhân viên
CÔNG TY ĐIỆN LẠNH

Navigos Search Tuyển dụng 2019

URGENT - Training Manager (Quang Ngai, Quang Nam, Da Nang)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 08/05/2019

Navigos Search

URGENT - HR Manager (Quang Ngai, Quang Nam, Da Nang)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 08/05/2019

Navigos Search

New Factory Construction Manager

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 24/11/2018

Navigos Search

URGENT - C&B Manager

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 26/08/2018

Navigos Search

Purchasing Manager (Garment)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 16/08/2018

Navigos Search

HR Manager (At Quang Nam)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 21/08/2018

Navigos Search

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề