Tìm việc làm Nông nghiệp lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Chuyên viên Kỹ thuật Canh tác

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Chọn tạo giống

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kỹ thuật Canh tác

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/10/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kỹ thuật Thị trường CN Bình Định

Tập Đoàn Lộc Trời

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 12/08/2019

Tập Đoàn Lộc Trời

Nhân viên Khuyến nông

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Kỹ thuật Canh tác

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên Chọn tạo giống

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề