Thông Tin Posco E&c Vietnam Co., Ltd

Posco E&c Vietnam Co., Ltd

Posco E&c Vietnam Co., Ltd

  • Địa chỉ: Unit 705-706 Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, HCM City, Vietnam
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Posco E&c Vietnam Co., Ltd
  • Qui mô: Ít hơn 10 nhân viên
PPOSCO E&C VIETNAM is a member of a reputable company (POSCO E&C, KOREA; Website: http://www.poscoenc.com). Our company has been recognized as a strong reputable brand in construction civil and industrial projects. For development business operation, we would like to invite qualified candidates to work with us in Phu My as bellows:

Posco E&c Vietnam Co., Ltd Tuyển dụng 2019

Site Manager (Work in Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/11/2018

Posco E&c Vietnam Co., Ltd

QS Engineer (Work in Quang Ngai)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 09/11/2018

Posco E&c Vietnam Co., Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề