Tìm việc làm Quản lý điều hành lương cao tại Quảng Ngãi 2018

Factory Manager (Working at Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 29/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory Manager (Working at Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Area Manager

Zuellig Pharma Vietnam

Mức lương: Trên 30 triệu

Ngày cập nhật: 20/10/2018

Zuellig Pharma Vietnam

Factory Manager (Working at Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 15/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory manager (Quảng Ngãi) - Up to 67 mils (13920)

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 10/10/2018

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Factory Manager

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 09/10/2018

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề