Thông Tin Rieker Vietnam Ltd.

Rieker Vietnam Ltd.

Rieker Vietnam Ltd.

  • Địa chỉ: Lot 1, Dien Nam - Dien Ngoc IZ, Thị xã Điện Bàn ,Quảng Nam , Việt Nam
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự Rieker Vietnam Ltd.
  • Qui mô: Đang cập nhật
Rieker, one of the biggest and most successful shoes brands in Europe, we are - Rieker Vietnam Ltd in Quang Nam’s province, looking for the following employees:

Rieker Vietnam Ltd. Tuyển dụng 2019

01 Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 20/11/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 Kỹ Thuật Viên Pha Màu

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 13/11/2018

Rieker Vietnam Ltd.

03 Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 05/11/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 Bác Sĩ Đa Khoa

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 26/10/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Nhân Viên Vận Hành Xe Nâng

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 24/10/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Modeller For Ladies Shoes

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 18/10/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Nhân Viên Kế Toán Tiền Lương, Bhxh

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 18/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Cán Bộ Chuyên Trách Công Đoàn

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 18/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Chuyên Viên Online Marketing

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 13/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Chuyên Viên Pháp Chế

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 30/08/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 30/08/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Chuyên Viên Vẽ Giày

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 13/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Leading Technical Designer (Modelleur)

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 11/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

5 kỹ thuật viên 2D, 3D, Cam, Cnc

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 17/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

15 NV Bảo Vệ

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 17/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

500 Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 17/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

10 Tổ Trưởng Tổ May Mũ Giày

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 17/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

01 Bác Sĩ Đa Khoa

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 17/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 Nam kỹ thuật viên Tin Học

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 Chuyên Viên Phòng Nhân Sự nắm rõ Luật Lao Động

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 nhân viên Kế Toán

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

01 NV Phụ Trách Nhân Sự

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

04 nhân viên Văn Phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 11/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 Professional Photographers/ Nhiếp Ảnh Gia Chuyên Nghiệp

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 13/09/2018

Rieker Vietnam Ltd.

02 NV Cán Bộ Công Đoàn

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 11/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

05 Shoe's Professional Designers/nhân Viên design Giày

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 11/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

06 Ladies For Shoe’S Testing With Feet Size/nữ nhân viên Thử Size Giày

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 11/04/2018

Rieker Vietnam Ltd.

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề