Tìm việc làm Sản xuất - Vận hành sản xuất lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Costing Staff (Wood, 900USD, HA7032)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 10/04/2020

MegaCEO

Chuyên viên Đào tạo

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/04/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Chuyên viên Kỹ thuật Công nghệ

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/04/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Production General Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/03/2020

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Kỹ sư PDE (IE) - Industrial Engineer

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/03/2020

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Kỹ sư TE - Test Engineer

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/03/2020

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Kỹ sư PE - Process Engineer

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/03/2020

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Chuyên viên Đào tạo

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 07/03/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Trưởng bộ phận C&B

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 01/03/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Nhân viên lập hợp đồng

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

SMT Manager (English; USD 3000; Da Nang)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 23/12/2019

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

PRODUCTION MANAGER (Working at VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/12/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Factory Director

Monroe Consulting Group Vietnam

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 04/12/2019

Monroe Consulting Group Vietnam

Production Supervisor (Working at VSIP Quang Ngãi)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 02/12/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề