Tìm việc làm Sản xuất - Vận hành sản xuất lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Control System Engineer (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 01/10/2019

Wanek Furniture

Production Shift leader (Working at VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/08/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Technical Manager (Working at VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/08/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Trưởng phòng HCNS

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/08/2019

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

QA Manager – Experienced in automotive industry

Faro Recruitment Vietnam JSC

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/07/2019

Faro Recruitment Vietnam JSC

Low Melt Fiber Production Manager (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/07/2019

Wanek Furniture

BOM Clerk (Nhân Viên Tính Định Mức - Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/07/2019

Wanek Furniture

Continuous Improvement Facilitator

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

Packing Technician (Kỹ Thuật Viên Bao Bì)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

Routing Clerk (Nhân viên quy trình)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

BOM Clerk (Nhân Viên Định Mức)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Wanek Furniture

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề