Tìm việc làm Sản xuất - Vận hành sản xuất lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Low Melt Fiber Production Manager (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 26/07/2019

Wanek Furniture

BOM Clerk (Nhân Viên Tính Định Mức - Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 25/07/2019

Wanek Furniture

Continuous Improvement Facilitator

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

Packing Technician (Kỹ Thuật Viên Bao Bì)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

Routing Clerk (Nhân viên quy trình)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Wanek Furniture

BOM Clerk (Nhân Viên Định Mức)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Wanek Furniture

Material Planning Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/06/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Planning Officer (Working at VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/06/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Finance Manager | Trưởng Phòng Tài Chính (Sản Xuất, 2500USD, TN5686)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 13/06/2019

MegaCEO

HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Sản Xuất, 2500USD, LH5638)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 06/06/2019

MegaCEO

Plant Manager | Quản Lý Nhà Máy (Dệt may, 3000USD, X5639)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 05/06/2019

MegaCEO

Warehouse Manager (Quảng Ngãi)

Wanek Furniture

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22/05/2019

Wanek Furniture

Purchasing Manager

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 21/05/2019

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề