Tìm việc làm Sản xuất - Vận hành sản xuất lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Technology General Manager Working in Quang Ngai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 09/05/2019

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

HSE Officer (Good At English & working At VSIP Quang Ngai)

Bekaert Vietnam Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 08/05/2019

Bekaert Vietnam Co., Ltd.

Production Engineer (Good At English & working At VSIP Quang Ngai)

Bekaert Vietnam Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 29/04/2019

Bekaert Vietnam Co., Ltd.

Production Manager (Good At English & working At VSIP Quang Ngai)

Bekaert Vietnam Co., Ltd.

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 27/04/2019

Bekaert Vietnam Co., Ltd.

Chemical Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Planning Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

QA Supervisor (Working at VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 16/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Assistant Merchandise Manager

Germton Industrial Company Limited

Mức lương: Trên 30 triệu

Ngày cập nhật: 14/04/2019

Germton Industrial Company Limited

Head of Training | Trưởng Phòng Đào Tạo (Sản Xuất, 1000USD++, LH5332)

MegaCEO

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/04/2019

MegaCEO

QA Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Planning Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 12/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Chemical Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 10/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Process Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 06/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề