Thông Tin TNHH Thương Mại Và Sx Vĩnh Tiến

TNHH Thương Mại Và Sx Vĩnh Tiến

TNHH Thương Mại Và Sx Vĩnh Tiến

  • Địa chỉ: Yên trị ý yên nam định
  • Người liên hệ: Bộ phận nhân sự TNHH Thương Mại Và Sx Vĩnh Tiến
  • Qui mô: Trên 1000 nhân viên
Thời trang may mặc nam cao cấp

TNHH Thương Mại Và Sx Vĩnh Tiến Tuyển dụng 2019

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang [Vitimex]

Mức lương: 5 - 7 triệu

Ngày cập nhật: 04/12/2018

TNHH Thương Mại Và Sx Vĩnh Tiến

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề