Tìm việc làm Xuất,nhập khẩu lương cao tại Quảng Ngãi 2019

Sourcing Specialist

Ge Power Dung Quat

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 13/05/2019

Ge Power Dung Quat

Warehouse Supervisor (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Viet Nam Ltd - Quang Ngai Branch

Mức lương: Thỏa thuận

Ngày cập nhật: 27/04/2019

Hoya Lens Viet Nam Ltd - Quang Ngai Branch

Purchasing Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 19/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Production Planning Manager (Working At VSIP Quang Ngai)

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 18/04/2019

Hoya Lens Vietnam Ltd

Mức lương

Ngành Nghề

Tìm Việc Làm Quảng Ngãi Theo Nghành Nghề